Outsourcing pracowników z Nepalu


Jesteś pracodawcą i chciałbyś legalnie wynająć pracowników z Nepalu?

Agencja Pracy Apt-Certa to dobry wybór. Organizujemy pracowników m.in. z Nepalu. Zapewniamy pracowników z różnych branż. Siła pracownicza, charakter pracowników z Azji Południowej jest ceniona na wielu światowych rynkach pracy.


 

Skontaktuj się z nami, aby pozyskać pracowników z Nepalu, dzwoń, pytaj:

Tel.: (+48) 734192215

Adres e-mail: poczta@apt-certa.pl

Korzystając z Apt-Certa zyskujesz:

  • Rozliczenia godzinowe za wykonaną pracę
  • Faktury Vat
  • Legalność
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia

Zalety, co zrobimy za Ciebie:

  • Wykonamy za Ciebie rekrutację
  • Zapewnimy badania lekarskie pracownikom
  • Opłacimy składki ZUS pracownikom
  • Wypłacimy wynagrodzenie za pracę pracownikom
  • Zorganizujemy zakwaterowanie pracownikom

O F E R T A  N A J M U  O S Ó B

Działając jako podmiot od wielu lat oferujący najem osób do pracy i posiadający szeroką skalę doświadczeń w tym zakresie oferujemy Waszej firmie najem/leasing osób pochodzących z Azji, w szczególności z Indii i Nepalu, w celu ich zatrudnienia w formie przez Was wybranej to jest np. umowy o pracę albo umowy zlecenia – w zależności od Waszych potrzeb – oraz na warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia uzgodnionych przez Wasze przedsiębiorstwo z oferowanymi osobami, przy ewentualnej mediacji z naszej strony.
Oferowane osoby mogą stanowić realną i atrakcyjną cenowo alternatywę dla zatrudnianych obecnie masowo na polskim rynku pracy osób pochodzących z Ukrainy, gdyż można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie będą windować żądań płacowych, co w przypadku osób pochodzących z Ukrainy coraz częściej się zdarza, nie będą zrywać zawartych umów opuszczając bez powodu miejsce zatrudnienia, jak nie rzadko dzieje się w przypadku właśnie Ukraińców, gdyż odległość od macierzystego kraju jest dla tych osób duża a koszt przybycia do Polski znaczny finansowo i nieopłacalne jest dla nich zrywanie umów w tym kontekście. Powszechnie znany jest także ich etos pracy, jak i fakt, że praktykowana przez nich religia wyklucza spożywanie alkoholu, wobec czego incydenty takiego spożywania w pracy w ich przypadku nie wchodzą w ogóle w rachubę. Nasze powyższe spostrzeżenia i wnioski znalazły potwierdzenie w informacjach jakie posiadamy od podmiotów, które już zdecydowały się zatrudnić np. osoby z Nepalu, a które wypowiadają się o nich w samych superlatywach.

Ze względu na procedury sprowadzenia osób z Azji do Polski obejmujące m. in. załatwienie wizy i pozwolenia na pracę, trwające do 4 miesięcy, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na takie osoby stosunkowo bez zbędnej zwłoki, to jest bez nieuzasadnionego odkładania w czasie przedmiotowego zgłoszenia.

W celu możliwie optymalnego dla Was zatrudnienia oferowanych osób pochodzących z Azji prosimy by w zapotrzebowaniu określić oczekiwane lub preferowane przez Wasze przedsiębiorstwo warunki tego zatrudnienia, jak np. czy będzie chodzić o formę w postaci umowy o pracę czy też umowy zlecenia ( oczywiście z obowiązkiem ubezpieczeń ZUS), na ile osób macie zapotrzebowanie, jaki ma być rodzaj wykonywanej przez nich pracy względnie na jakim stanowisku, jakiej wielkości oferujecie wynagrodzenie i czy będzie to wynagrodzenie stałe miesięczne czy godzinowe a może w systemie akordowym?, czy są wymagane jakieś dodatkowe kwalifikacje albo przynajmniej pożądane? czy wymagacie na danym stanowisku lub też przy wykonywaniu danej pracy znajomości języka, jeżeli tak to jakiego i w jakim stopniu? itp. kwestie, które z Waszego biznesowego punktu widzenia są istotne dla właściwego i optymalnego zatrudnienia oferowanych osób.

Zapotrzebowanie wraz z istotnymi dla Was warunkami zatrudnienia prosimy zgłosić jak wskazano wyżej bez zbędnej zwłoki na adres naszej firmy wskazany wyżej lub na adres

e – mail: poczta@apt-certa.pl albo telefonicznie na numer: +48 508 065 417, przy czym można korzystać z wszystkich wyżej wymienionych form komunikacji jednocześnie.

Oświadczamy, że niniejsza oferta obowiązuje aż do odwołania.

Prezes Zarządu